top of page

NAMIWA's Meet
Munting Halimaw!

Virtual Team Meeting

Mga Grupo ng Suporta

I-browse ang mga grupo ng suporta
sa aming estado na nagpupulong online, sa Zoom!

support group.jpg

Mga Grupo ng Suporta

Our annual trainings will teach you to to become a NAMI leader as a facilitator or presenter! 

Mobile Phone

Mga Grupo ng Suporta

I-browse ang mga grupo ng suporta
sa aming estado na nagpupulong online, sa Zoom!

little monster.jpeg

Mga Grupo ng Suporta

I-browse ang mga grupo ng suporta
sa aming estado na nagpupulong online, sa Zoom!

Ang ginagawa namin

NAMI, Ang Pambansang Alyansa Tungkol sa Sakit sa Pag-iisip -Washington State ay Nagbibigay ng Pamamahala, Adbokasiya at Pag-ipon ng Suporta Para sa 19 NAMI Affiliate Offices, Malaki at Maliit, sa Buong Estado.

~Pagbibigay kapangyarihan sa lahat ng naapektuhan ng sakit sa isip~

Tulong Suportahan Kami

Ang NAMI Washington ay isang mahalagang mapagkukunan para sa bawat kasapi at miyembro ng NAMI sa estado ng Washington.

Nagsusulong kami para sa pag-access sa mga serbisyo, paggamot, suporta at pananaliksik at kami ay matatag sa aming pangako na itaas ang kamalayan at bumuo ng isang komunidad ng pag-asa para sa lahat ng mga apektado ng sakit sa isip sa buong estado ng Washington.

bottom of page