top of page
young-woman-in-discussion-group.jpg

Mga Pagsasanay ng Estado ng NAMI WA

Interesado sa Pamumuno?

  • Mag-apply para dumalo sa isang pagsasanay ng estado upang maging pinuno ng isang programa ng NAMI! Kailangan natin ng mas maraming facilitator!

  • Mga pagsasanay sa NAMI Signature program na nagpapahintulot sa mga lokal na kaanib na magdala ng mga programa sa kanilang mga komunidad.

  • Ang lahat ng miyembro ng NAMI o ang mga nagiging miyembro ay maaaring mag-aplay para dumalo sa mga programa ng Pagsasanay ng Estado.

  • Ang lahat ng mga pagsasanay ay inaalok nang walang bayad sa mga kalahok.

  • All trainings are online over Zoom unless otherwise noted.

NAMI Program Logo
6/29/24

Presentation for the general public, using personal stories to promote awareness of mental health conditions.

Apply By: 

May 6, 2024

NAMI Program Logo
9/14/24 - 9/15/24

A staff development program for expanding compassion and collaborative care among health care professionals.

Apply By: 

July 22, 2024

NAMI Program Logo
11/2/24 - 11/3/24

A presentation about mental health conditions in youth. Available for 3 audiences: students, families & school staff.

Apply By: 

September 9, 2024

NAMI Program Logo
7/20/24 - 7/21/24

This class is for anyone experiencing or has experienced the challenges of a mental health condition(s).

Apply By: 

May 27, 2024

NAMI Program Logo
10/4/24 - 10/6/24

For families, partners and friends who provide care for Service Members or Veterans experiencing mental health symptoms.

Apply By: 

August 12, 2024

NAMI Program Logo
12/6/24 - 12/8/24

A support group for family members, partners and friends (age 18+) of people with mental health conditions.

Apply By: 

October 14, 2024

NAMI Program Logo
8/16/24 - 8/18/24

A support group for adults (age 18+) with mental health conditions.

Apply By: 

June 24, 2024

NAMI Program Logo
10/19/24 - 10/20/24

Class for family, partners and friends of people with mental health conditions.

Apply By: 

August 26, 2024

NAMI Program Logo
8/17/24 - 8/18/24

A presentation about mental health conditions in youth. Available for 3 audiences: students, families & school staff.

Apply By: 

June 25, 2024

NAMI Program Logo
11/2/24

Presentation for the general public, using personal stories to promote awareness of mental health conditions.

Apply By: 

September 9, 2024

NAMI Washington's state trainings are offered both virtually or in person - check the application website to see how each training is being offered. If the training is offered in person, NAMI Washington will pay for meals, snacks, lodging and all training materials. Your NAMI affiliate is asked to cover your travel and other expenses that you may incur to attend this training. Lodging will be at a nearby hotel, and is single occupancy. If the training is offered virtually, then your training materials and the cost to ship them are covered. 

If you need to cancel after being accepted, notify the NAMI Washington staff, no later than a week before the training otherwise your affiliate will be invoiced for $50.00 for late-dropout if the training materials have already been sent. Cancelled spots are filled with applications

from the waiting list for the class, not by sending

another affiliate member.

bottom of page