top of page
young-woman-in-discussion-group.jpg

Collateral ng Adbokasiya

Mag-scroll sa ibaba para sa aming patakaran at adbokasiya ng mga one-pager at mga ulat sa pambatasan.

2023 Legislative Report
SB 5300 One-Pager
2021 Accessing Mental Health Care in Washington: Findings from Statewide Survey
2021 Legislative Priorities
HB 1134 Talking Points
HB 1724 One-Pager
2021 Statewide Survey One-Pager
2021 Legislative Report
2023 Legislative Priorities
2022 Legislative Report
2021 Office of Behavioral Health Advocacy One-Pager
2023 Budget Ask
2021 Memo: Community Listening Session on Mental Health Medication Access
2021 Funding Ask One-Pager
bottom of page