top of page
young-woman-in-discussion-group.jpg

Aksyon ng Koalisyon

Nakikipagsosyo ang NAMI Washington sa mga organisasyon at koalisyon sa buong estado upang isulong ang mga isyu sa kalusugan ng pag-uugali para sa mga taga-Washington.

Narito ang isang listahan ng ilan sa mga koalisyon at workgroup na ating nilalahukan:

 • 988 Implementation Coalition - Vibrant Planning Grant

 • Balansehin ang Ating Tax Code

 • Bed Registry Stakeholder Workgroup

 • Grupo ng Advisory ng Pagkakapantay-pantay ng Kalusugan ng Pag-uugali

 • Lupong Tagapamahala ng Eastern State Hospital

 • Task Force ng Gobernador sa Paggamit ng Lakas

 • HB1218 Stakeholder Workgroup

 • Ang Pangangalaga sa Kalusugan ay isang Karapatan ng Tao

 • Housing Justice Coalition

 • Workgroup ng Involuntary Treatment Act

 • Workgroup sa Pag-access sa Kalusugan na Mababang Kita

 • Trueblood General Advisory Committee

 • Komisyon ng Pulisya ng Komunidad ng Seattle

 • State Parity Workgroup (The Kennedy Forum)

 • Washington Anti-Poverty Advocates Group

 • Western State Hospital na Lupong Tagapamahala

bottom of page