top of page
supportgroup.png

Mga Programang Lagda ng NAMI

Ano ang mga Signature Program ng NAMI?

Ang Mga Signature Program ng NAMI ay mga grupo ng suporta sa peer run, mga klase at mga presentasyon na gumagamit ng mga materyales at kurikulum na binuo ng NAMI. Ang mga hindi kalahok na tagamasid ay hindi pinahihintulutan na dumalo o mag-audit ng anumang klase ng NAMI o grupo ng suporta (hal. media, mga mananaliksik, mga mag-aaral), dapat ay bahagi ka ng talakayan.

Mga Grupo ng Suporta

Ang mga grupo ng suporta sa NAMI ay pinangungunahan ng mga kasamahan at nag-aalok ng pagkakataon sa mga kalahok na ibahagi ang kanilang mga karanasan at makakuha ng suporta mula sa ibang mga dadalo.

logo_0002_conn.jpeg
logo_0003_fsg.jpeg
Mga klase

Nag-aalok ang NAMI ng iba't ibang kurso sa edukasyon na pinangungunahan ng mga kasamahan nang walang bayad sa mga kalahok. Ang bawat isa ay idinisenyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng target na madla nito. Binibigyang-diin ng mga klase ang kahalagahan ng pag-asa at komunidad at nagbibigay ng mga pananaw sa mga hamon na nauugnay sa sakit sa isip. Dapat kang magparehistro nang maaga sa hosting affiliate upang makadalo.

logo_0001_bas.jpeg
logo_0004_f2f.jpeg
logo_0007_p2p.jpeg
logo_0005_hom.jpeg
ProviderEducation.jpeg
NAMI_HeartsandMinds_Logo.png
NAMI_HeartsandMinds_Logo-Span.png
Mga pagtatanghal

Ang mga presentasyon ng NAMI ay nag-aalok sa mga madla ng pagkakataong marinig ang mga kuwento ng live na karanasan mula sa mga taong may mga kondisyon sa kalusugan ng isip. Lumilikha sila ng kamalayan, binabawasan ang stigma at pinatataas ang empatiya. Ang mga programang ito ay bahagi ng pambansang pagsisikap ng NAMI na baguhin ang mga saloobin at stereotype tungkol sa kung ano ang kalagayan ng kalusugan ng isip at kung paano natin tinitingnan ang mga taong mayroon nito.

logo_0006_ioov.jpeg
FamFriendsLogo.jpeg
EndingTheSilence.jpeg
Happening Now

Mga Programang Nagaganap Ngayon!

NAMI Signature Programs Descriptions

NAMI Ending the Silence

NAMI Ending the Silence

NAMI Ending the Silence Presentation is a 50-minute presentation about mental health conditions in youth. Available for 3 audiences: students, families, and school staff. All versions educate about warning signs, what to do, and the importance of early intervention. NAMI Ending the Silence for Students is an evidence-based program.

NAMI Homefront

NAMI Homefront

NAMI Homefront Education Program is for families, partners and friends who provide care for Service Members/Veterans experiencing mental health symptoms. The course consists of 6 2-hour classes designed to help military/Veteran families understand mental health conditions and improve their ability to support their Service Member. NAMI Homefront is an adaptation of NAMI Family-to-Family. Available in-person and online.

NAMI Family to Family

NAMI Family to Family

NAMI Family-to-Family is a free eight-week course for family caregivers of individuals with mental illnesses. NAMI-trained family members teach the course and all materials are free for class participants. The curriculum focuses on schizophrenia, bipolar disorder, clinical depression, panic disorder, obsessive-compulsive disorder (OCD), and borderline personality disorder, with a new resource on post-traumatic stress disorder (PTSD). The course discusses treatment for these illnesses and teaches the knowledge and skills that family members need to cope with the challenges of living with a relative with a mental illness.

NAMI In Our Own Voice

NAMI In Our Own Voice

NAMI In Our Own Voice Presentation is a 60-90-minute presentation for the general public. It uses personal stories to promote awareness of mental health conditions and of the possibility of recovery. Available in Spanish: En Nuestra Propia Voz de NAMI.

NAMI Basics

NAMI Basics

NAMI Basics Education Program is for parents, guardians and other family who provide care for youth with mental health symptoms. This course consists of 6 2.5-hour classes and is designed to help participants gain a better understanding of mental health conditions and how they can best support their child. NAMI Basics is an evidence-based program and an adaptation of NAMI Family-to-Family. Available in Spanish: Bases y Fundamentos de NAMI.

NAMI Family Support Group

NAMI Family Support Group

NAMI Family Support Group is a 60-90-minute weekly or monthly support group for family members, partners, and friends (age 18+) of people with mental health conditions. Available in Spanish: Grupo de Apoyo para Familiares de NAMI.

NAMI Provider Education

NAMI Provider Education

NAMI Provider Program is a staff development program for health care professionals who work directly with people with mental health conditions. The course aims to expand the participants’ compassion for clients and their families and to promote a collaborative model of care. The program has a 5-session course offering 12.5 hours of training. A 4-hour seminar option is also available.

NAMI Peer to Peer

NAMI Peer to Peer

NAMI Peer-to-Peer Recovery Education Program is for anyone who is experiencing or has experienced the challenges of a mental health condition. Participants learn communication skills, strengthen relationships, balance changing health care needs, and better understand their mental health and recovery. It consists of 8 2-hour classes. Available in Spanish: De Persona a Persona de NAMI.

NAMI Connection

NAMI Connection

NAMI Connection Recovery Support Group is a 90-minute weekly or bi-weekly support group for people (age 18+) with mental health conditions. Available in Spanish: NAMI Conexión Grupo de Apoyo y Recuperación.

bottom of page