top of page
legislative.png

Mga Priyoridad sa Pambatasan

I-click ang mga sumusunod na link para makita ang legislative agenda ng NAMI Washington pati na rin ang aming Mga Pangunahing Elemento sa isang Comprehensive Behavioral Health System na nagtatakda ng saklaw para sa aming mga aktibidad sa patakaran at adbokasiya!
2024 NAMI Legislative Priorities updated.jpg
bottom of page