top of page
job.png

Naka-archive ng NAMIWA Conference Session Recordings

NAMIWA Conference 2022 Session Videos Paparating na sa Sept!

2022 NAMIWACon Workshop/Break-Out Session Videos

2021 NAMIWA Conference General Session Videos

Pambungad at Keynote Speaker

Plenaryo kasama ang Sesyon ng mga Kinatawan ng Estado

Pangunahing Tagapagsalita ng Tanghalian

Pagsasara ng Session na may Bagong Pagtalakay sa Mga Inisyatiba

2021 NAMIWA Conference Breakout Session Videos

Trabaho at Ang Clubhouse Model

Pananagutan ng Pulis: Lahi, Batas, Kasaysayan at Kultura

Mga Spectrum ng Mental Health: Wika, Neurodiversity at Access 

sa Pag-aalaga

Paano Mag-navigate sa Paaralan para sa Kabataan na may mga Alalahanin sa Kalusugan ng Pag-iisip

Relief para sa Acute Psychotic Experience:Nagpapatatag Homes - Ang

Modelo ng Soteria

NAMI Homefront: Isang Programa para sa Mga Tagapag-alaga at Miyembro ng Pamilya

ng mga Beterano

Hinahamon ang mga Ama na Masangkot sa Pag-iisip ng Kanilang Anak

Pangangalaga sa kalusugan

Kalusugan ng Pag-iisip sa isang Krisis sa Medikal na Kalusugan

Bridge Over Gendered Waters: LGBTQ+ Mental Health sa 

Lugar ng trabaho

Itinapon sa Ating Sistema ng Bilangguan: Gaano Kawawa ang mga Tao ng Kulay 

na nakikipagpunyagi sa Mental Illness ay Cast Out of Society

bottom of page