top of page
young-woman-in-discussion-group.jpg
Mga Pagsasanay ng Estado ng NAMI WA
man-and-woman-taking-picture.jpg

Mga pagsasanay sa NAMI Signature program na nagpapahintulotmga lokal na kaakibatupang magdala ng mga programa sa kanilang mga komunidad.

homewall_edited.jpg

Lahat ng miyembro ng NAMIo ang mga nagiging miyembro ay maaaring mag-aplay para dumalo sa mga programa ng Pagsasanay ng Estado.

helpinghand.jpg

Ang lahat ng mga pagsasanay ay inaalok sawalang gastossa mga kalahok.

FSG
Peer2Peer
Connection
logo_0003_fsg.jpeg

Ang NAMI Family Support Group ay isang 60-90 minutong lingguhan o buwanang grupo ng suporta para sa mga miyembro ng pamilya, kasosyo, at kaibigan (edad 18+) ng mga taong may mga kondisyon sa kalusugan ng isip. Magagamit sa Espanyol: Grupo de Apoyo para Familiares de NAMI.

logo_0007_p2p.jpeg

Ang NAMI Peer-to-Peer Recovery Education Program ay para sa sinumang nakakaranas o nakaranas ng mga hamon ng isang kondisyon sa kalusugan ng isip.  Natututo ang mga kalahok ng mga kasanayan sa komunikasyon, nagpapatibay ng mga relasyon, balansehin ang pagbabago ng mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan, at mas maunawaan ang kanilang kalusugang pangkaisipan at paggaling. Binubuo ito ng 8 2-oras na klase. Magagamit sa Espanyol: De Persona a Persona de NAMI.

logo_0002_conn.jpeg

Ang NAMI Connection Recovery Support Group ay isang 90 minutong lingguhan o bi-lingguhang grupo ng suporta para sa mga taong (edad 18+) na may mga kondisyon sa kalusugan ng isip. Magagamit sa Espanyol: NAMI Conexión Grupo de Apoyo y Recuperación.

logo_0006_ioov.jpeg

Ang NAMI In Our Own Voice Presentation ay isang 60-90 minutong pagtatanghal para sa pangkalahatang publiko. Gumagamit ito ng mga personal na kwento upang itaguyod ang kamalayan sa mga kondisyon ng kalusugan ng isip at sa posibilidad ng paggaling. Magagamit sa Espanyol: En Nuestra Propia Voz de NAMI.

ProviderEducation.jpeg

Ang NAMI Provider Program ay isang staff development program para sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na direktang nakikipagtulungan sa mga taong may kondisyon sa kalusugan ng isip. Ang kurso ay naglalayong palawakin ang pakikiramay ng mga kalahok para sa mga kliyente at kanilang mga pamilya at upang itaguyod ang isang collaborative na modelo ng pangangalaga. Ang programa ay may 5-session na kurso na nag-aalok ng 12.5 na oras ng pagsasanay. Available din ang 4-hour seminar option.

logo_0004_f2f.jpeg

Ang NAMI Family-to-Family ay isang libreng walong linggong kurso para sa mga tagapag-alaga ng pamilya ng mga indibidwal na may mga sakit sa isip. Itinuturo ng mga miyembro ng pamilya na sinanay ng NAMI ang kurso at lahat ng materyal ay libre para sa mga kalahok sa klase. Nakatuon ang curriculum sa schizophrenia, bipolar disorder, clinical depression, panic disorder, obsessive-compulsive disorder (OCD), at borderline personality disorder, na may bagong resource sa post-traumatic stress disorder (PTSD). Tinatalakay ng kurso ang paggamot para sa mga sakit na ito at itinuturo ang kaalaman at kasanayan na kailangan ng mga miyembro ng pamilya upang makayanan ang mga hamon ng pamumuhay kasama ang isang kamag-anak na may sakit sa isip.

logo_0005_hom.jpeg

Ang NAMI Homefront Education Program ay para sa mga pamilya, kasosyo at kaibigan na nagbibigay ng pangangalaga para sa Mga Miyembro ng Serbisyo/Beterano na nakakaranas ng mga sintomas sa kalusugan ng isip. Ang kurso ay binubuo ng 6 na 2-oras na klase na idinisenyo upang tulungan ang mga pamilyang militar/Beterano na maunawaan ang mga kondisyon ng kalusugan ng isip at pagbutihin ang kanilang kakayahang suportahan ang kanilang Miyembro ng Serbisyo. Ang NAMI Homefront ay isang adaptasyon ng NAMI Family-to-Family. Available nang personal at online.

logo_0001_bas.jpeg

Ang NAMI Basics Education Program ay para sa mga magulang, tagapag-alaga at iba pang pamilya na nagbibigay ng pangangalaga sa mga kabataang may mga sintomas sa kalusugan ng isip. Ang kursong ito ay binubuo ng 6 na 2.5-oras na klase at idinisenyo upang tulungan ang mga kalahok na magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa mga kondisyon ng kalusugan ng isip at kung paano nila pinakamahusay na masusuportahan ang kanilang anak. Ang NAMI Basics ay isang programang nakabatay sa ebidensya at isang adaptasyon ng NAMI Family-to-Family. Magagamit sa Espanyol: Bases y Fundamentos de NAMI.

In Our Own Voice
Provider Ed
Family to Family
Homefront
Basics
support group.jpg

Susunod na Pagsasanay na Inaalok: Peer to Peer

Gustong maging facilitator ng NAMI Peer to Peer Classes? Ito na ang iyong pagkakataon!

Mga Petsa ng Pagsasanay: 10/23/2021 -10/24/2021

Deadline para Mag-apply : 8/29/2021

young-woman-in-discussion-group_edited.jpg

Susunod na Pagsasanay na Inaalok: Pamilya sa Pamilya

Gusto mong maging facilitator ng NAMI Family to Family Classes? Ito na ang iyong pagkakataon!

Mga Petsa ng Pagsasanay: 11/6/2021 - 11/7/2021

Deadline para Mag-apply : 9/20/2021

homewall_edited.jpg

Susunod na Pagsasanay na Inaalok: Sa Sariling Mga Boses

Gusto mong maging facilitator ng NAMI IOOV Classes? Ito na ang iyong pagkakataon!

Petsa ng Pagsasanay: 12/4/2021

Deadline para Mag-apply : 10/10/2021

Upcoming
bottom of page