top of page
young-woman-in-discussion-group.jpg
Mga programa

Paano Makakatulong sa Iyo ang Mga Lokal na Programa ng NAMI?

Ang National Alliance on Mental Illness (NAMI) ay isang nationwide, non-profit na organisasyon na tumutulong sa mga indibidwal at pamilyang naapektuhan ng mga hamon ng sakit sa isip. Ang NAMI Washington ay may 19 na independiyenteng NAMI Affiliates, kaya malamang na may malapit sa iyo. Ang bawat kaakibat ay nag-aalok ng isang halo ng mga serbisyo nang walang bayad upang matugunan ang mga lokal na pangangailangan.

Nag-aalok ang NAMI Washington ng masinsinang pagsasanay para sa mga miyembro ng Affiliate upang maging mga Guro, Facilitator, Mentor, at Presenter ng mga Programang ito ng NAMI sa kanilang mga lokal na komunidad. Pumunta sa aming mga signature program para makahanap ng higit pang impormasyon tungkol sa mga pagsasanay na ito.

Mga Grupo ng Suporta

Karamihan sa mga NAMI Washington Affiliate ay nagtataglay ng lingguhan, pinangungunahan ng mga peer na grupo ng suporta sa pagbawi para sa mga indibidwal na may mga diagnosis sa kalusugan ng isip. Ang mga pangkat na ito ay tinatawag na NAMI Connection. Marami sa mga lokal na kaanib ay nag-aalok din ng NAMI Family Support Group para sa mga miyembro ng pamilya, tagapag-alaga, at mga kaibigan na sumusuporta o nag-aalaga sa isang mahal sa buhay na may sakit sa isip. Ang mga grupo ng suporta ay hindi kapalit ng pagpapayo o therapy. Sila ay mga grupo ng mga indibidwal na nagkikita upang ibahagi ang kanilang mga hamon at makinabang sa mga karanasan at suporta ng bawat isa. Ang lahat ng mga grupo ay kumpidensyal at ang mga pinuno ng grupo ay sinanay ng NAMI upang panatilihing nakatuon ang mga talakayan at emosyonal na ligtas.

Mga Detalye

Ang aming mga online na pulong ng grupo ng suporta ay naka-host sa isang Zoom platform at sumusunod sa HIPAA.  Ang impormasyong ibinigay para sa pagpaparehistro para sa mga grupo ng suporta ay nakikita lamang ng mga kawani ng NAMI, walang mga personal na detalye o email ang ginagamit para sa mga solicitations.

Mangyaring gamitin ang mga link at mag-preregister para sa mga grupo, limitado ang espasyo sa ilang grupo kaya't mangyaring hanapin ang pangkat na tumutugon sa iyong pangangailangan, kahit na hindi ito ang iyong lokal na kaakibat. 

Dapat ay 18+ taong gulang ka para makasali sa lahat ng aming grupo. Ang mga tagamasid ay hindi pinapayagan sa anumang NAMI Online na Programa. Dapat matugunan ng lahat ng kalahok ang pamantayan ng Zoom Meeting na kanilang dinadaluhan.

Sino ang maaaring dumalo?

 

Ang Connection Recovery Support Group ay angkop para sa sinumang nasa hustong gulang na nabubuhay na may sakit sa isip. Ang Family Support Group ay angkop para sa sinumang nasa hustong gulang na may mahal sa buhay na apektado ng sakit sa isip. Bagama't iginagalang namin na maraming tao ang maaaring nasa ilalim ng parehong pamantayan, mahalagang maunawaan ng mga kalahok na ang NAMI Connection Support Group ay para sa mga taong may sakit sa isip na naghahanap ng suporta para sa kanilang sariling sakit sa pag-iisip at hindi sa kanilang mga miyembro ng pamilya. Ang NAMI Family Support Group ay para sa mga taong naghahanap ng suporta at pananaw mula sa iba mula sa mga hamon at tagumpay ng iba na may mga mahal sa buhay na may sakit sa isip.

Iba pang mga Programa

Bagama't hindi lahat ng mga programang ito ay available sa bawat NAMI Affiliate, ang aming mas malalaking affiliate ay kadalasang may mas malawak na hanay ng mga serbisyo tulad ng mga grupo ng kabataan, mga programa sa Club House, Crisis Intervention Training, Suicide Awareness and Groups, at lecture series._cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_Makipag-ugnayan sa iyong lokal na NAMI Affiliate upang malaman kung anong tulong ang available malapit sa iyo.

bottom of page